ความเห็น 3009967

มาฆะบูชา

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตชี้แจงครับ

มีผู้ติงคำ "มาฆะบูชา" ว่า
เขียน "มาฆบูชา"

ต้องขอขอบคุณ ณ ที่นี้

แต่ตั้งใจเขียน "มาฆะบูชา" ครับ

ด้วยต้องการ ไม่ให้เป็น คำสมาส
ประสงค์จะหมายถึง

ครั้นถึง มาฆฤกษ์ (ดวงจันทร์เดินมาถึงดาวฤกษ์ชื่อ มฆะ)
จึงตระหนักถึง ธรรม (โอวาทปาติโมกข์)
ที่พระพุทธองค์ตรัสสอน
อันพึงสมควร "ปฏิบัติบูชา"


คำสมาส การแปลต้องแปลจากหลังมาหน้า (คำตั้งอยู่หลังคำขยายอยู่หน้า) เช่น ราชการ การเป็นคำตั้ง ราชขยายการ =งานของพระเจ้าแผ่นดิน อุบัติเหตุ เหตุเป็นคำตั้ง อุบัติขยายเหตุ=เหตุการณ์ที่กิดโดยไม่คาดคิด แต่ก็มีคำสมาสบางคำที่แปลจากหลังไปหน้า และหน้าไปหลังได้ถ้ามีความหมายเหมือนกัน ก็ถือเป็นคำสมาส เช่น บุตร+ธิดา=บุตรธิดา ไม่ว่าจะแปลจากหลังไปหน้าหรือหน้าไปหลัง ก็แปลว่า ลูก เหมือนกัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี