ความเห็น 3009893

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เตาะแตะ ต้วมเตี้ยม เต่งตึง โตงเตง ต้องตาย หรือเปล่าครับ..