ความเห็น 3009889

ผู้นำต้องมีมาตรฐานทางปัญญาและจริยธรรมสูงกว่าคนทั่วไป

เขียนเมื่อ 

...จงใจกาย.......สลายแปร........เป็นทุกสิ่ง

จงใจจริง..........เมตตารัก.........สมัครสมาน

แปรเป็นฝน.......พรมฉ่ำชื่น.......รื่นดวงมาน

หินดินดาน.......ฐานสานฝัน......ผองผู้คน