ความเห็น 3009844

มะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ​“สวนเกษตรธนบุรี” ของ ลุงจำรัส คูหเจริญ

เขียนเมื่อ 

นายวโรชา จันทโชติ อายุ 48 ปี เจ้าของสวนมะนาวแป้นวโรชา บ้านเลขที่ 8/8 หมู่ 8 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง. เบอร์ 086-7656845 ปลูกมะนาวพันธุ์แป้นวโรชาในวงปูนโดยไม่ใช้ดิน ซึ่งสามารถออกผลผลิตได้ 1,000 ลูก ต่อต้นต่อครั้ง ขณะเดียวกันถ้าปลูกในดินจะสามารถออกผลผลิตได้ 3,000 ลูก ต่อต้นต่อครั้ง จากผลผลิตจำนวนมากนี้ ทำให้เป็นที่ยอมรับของชาวสวนในจังหวัดใกล้เคียง มีการสั่งจองกิ่งพันธุ์จำนวนมาก

ซึ่งจากสูตรดังกล่าว จะต้องใส่น้ำหมักอีเอ็ม แล้วโรยปูนมาร์ลเข้าไปเล็กน้อย ก่อนนำใส่ภาชนะวงปูน โดยพันธุ์ที่เลือกปลูก นายวโรชากล่าวว่า เป็นมะนาวพันธุ์แป้นวโรชา เนื่องจากผิวบางน้ำเยอะ ผลโตเป็นที่ต้องการของท้องตลาด

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1425270735