ความเห็น 3009022

บ้านดำ...เชียงราย...ศิลปะบนดินเปี่ยมจิตวิญญาณ...(1)

เขียนเมื่อ 

ใช่ๆครับ เวลาดูต้องใช้จิตดู ดูด้วยตาธรรมดาก็จะไม่เห็นอะไร