ความเห็น 3007906

ปิ่นกับปลื้ม..เธอสองคนพิเศษจริงๆ

เขียนเมื่อ 

เด็กพิเศษ....มักมีความ...พิเศษ....บางอย่าง โดดเด่นในตัวเอง ที่สูงกว่าเด็กปกติ หากครูเข้าใจ เด็กเหล่านี้ จะกลายเป็นเด็กเก่ง และมีความสามารถมากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคค