ความเห็น 3007722

สังเคราะห์งานวิจัยด้าน "การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ"

เขียนเมื่อ 

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพเป็นสิ่งดีนะคะ

แต่ต้องมีความปลอดภัยด้วยค่ะ

ขอบคุณนะคะที่นำมาเล่า