ความเห็น 3007686

ขยะพิษ...

เขียนเมื่อ 

ตัวหนังสือเล็กไปนิดหนึ่ง

แต่ก็น่าสนใจมากนะครับ