ความเห็น 3007654

ขยะพิษ...

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-ตามมาอ่านบทกวีครับ

-"ขยะพิษ"ร้ายนัก...ต้องกำจัด"ขยะพิษ"

-ขอบคุณครับ