ความเห็น 3007512

บันทึกการเสด็จทรงงาน ณ สงขลานครินทร์

เขียนเมื่อ 

รู้สึกปลื้มใจแทน ยอดเยี่ยมมากค่ะ ทุกอย่างเป็นไปอย่างงดงามและสมพระเกียรติ