ความเห็น 3007462

สะกดจิตระลึกชาติ 86 ชาติ

เขียนเมื่อ 

ความเป็นจริง ต้องเกิดต้องตายหลายชาติ จนนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะชอบใจหรือไม่ชอบใจ พอใจหรือไม่พอใจ ก็ต้องเป็นอย่างนั้น