ความเห็น 3007458

สะกดจิตระลึกชาติ 86 ชาติ

เขียนเมื่อ 

ระลึกชาติได้ 86 ชาติ ......เหนื่อยเลยค่ะ ถ้าต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไม่จบสิ้น ชาติเดียวก็เกินพอแล้ว