ความเห็น 3007055

(บันทึก)...วงหน้า...ในแกลลอลี่ ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

แม่มดใจดี

บินมาจาก เมืองกอสล่า..เยอรมันนี..ขี่ไม้กวาด..นะ..วงหน้าที่ไม่ธรรมดา..