ความเห็น


Plessure Brain: ตอนเรียนปริญญาตรี ดิฉันได้เลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คู่ขนานการจัดการธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี ก่อนเรียนนั้นมีความรู้สึกกังวลว่าจะเรียนอย่างไร พูดง่ายๆ ว่าจะแบ่งสมองอย่างไร แต่พอได้เริ่มเรียนจริงๆ แล้ว มีความรู้สึกว่าเริ่มสนุกกับการเรียน เพราะได้ความรู้ทั้งทาง Medical Science และ Business ได้ฝึกทั้งการทำแล็บ ฝึกเทคนิคต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ การตรวจเลือด การใช้กล้องจุลทรรศน์ การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การชันสูตร ได้ความรู้เรื่องมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ รวมถึงเทคนิคการอ่านเปเปอร์ หรือวารสารทางวิชาการต่างๆ ฯลฯ ขณะเดียวกันก็ได้ความรู้ในด้านธุรกิจ เช่น การทำบัญชี การทำแผนการตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ฯลฯ และเมื่อไปฝึกงานก็ได้ฝึกในที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ได้ใช้ความรู้ทั้งสองสาขาที่เรียนมา ทำให้ได้ประสบการณ์มากยิ่งขึ้น

น.ส. อัมพิรา แพงคำ Young Executive MBA15 Sec.21 รหัสนักศึกษา 565740403-1

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี