ความเห็น


ดีค่ะทำผังแสดงความเข้าใจ

นิยามศัพท์ต้องเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ

ตัวอย่างไม่ควรระบุในขอบเขตการวิจัยแต่เขียนอธิบายอยู่ในวิธีดำเนินการวิจัย ในขอบเขตต้องเป็นประชากร..เป้าหมายของการสรุปอ้าง/ใช้ผลการวิจัยหรือ make inference ผลสรุปจากการศึกษาตัวอย่าง(ที่สุ่มอย่างถูกต้อง) ถ้าให้ตัวอย่างเป็นขอบเขตของการวิจัย ผลการวิจัยก็เป็นจริงเฉพาะตัวอย่างที่ใช้เท่านั้น ไม่สามารถสรุปให้กว้างไกลกว่านั้นได้


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี