ความเห็น 3000018

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

มันสำปะหลังปิ้ง ที่หาดใหญ่มีคะ แต่ไม่เหมือนที่หม่ำที่กาดหลวงคะ :)