ความเห็น 2999907

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เกิดในช่วงอัฟรูปเข้าเฟอร์เดอ เสร็จจะมาอ่านหน้าแรกปรากฏว่าว่างเปล่า ต้องลองใหม่หลายครั้งถึงเข้าได้ครับอาจารย์