ความเห็น 2999889

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

คุณประธานครับ ผมขอข้อมูลเพิ่มว่าปัญหาที่เจอเป็นอย่างไรได้ไหมครับ

อาจารย์บีแมนครับ น่าจะเป็นปัญหาของเครื่องแม่ข่ายเองที่บังเอิญเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับ รบกวนอาจารย์ทดลองใหม่ได้ไหมครับ