ความเห็น 2999678

ความรัก สร้างและทำลายได้ แบบไร้สมอง

เขียนเมื่อ 

ปิ้งเลย..เจ้าค่ะ..คุณชลัญธร สุขสวัสดี อโรคา..ตลอดไป..ค่ะ..