ความเห็น 2999373

"คนธรรมดา" ... (O2 Inspire : วินัย พัดสอน)

เขียนเมื่อ 

ใช่เลยครับ คุณ แผ่นดิน ;)...