ความเห็น 2999143

​ชีวิตที่พอเพียง : ๒๓๑๔. สร้างสังคมเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ทำให้ผมคิดถึง gotoknow สมัยโน้นเหมือนกันเลยนะครับอาจารย์

กล้าคิด กล้าทำ

เป็นเป็นสังคมที่มีการจัดระบบ ให้ความรู้เป็นสมบัติสาธารณะ

เป็นสังคมเปิดกว้าง

เป็นสังคมที่ส่งเสริมให้คนกล้าลงทุนและกล้าเสี่ยงด้านการศึกษา มากกว่าด้านการเงิน...

คิดถึงอาจารย์จัน อาจารย์ธวัชชัย และทีมงาน

..

เลยถือโอกาสวันดีเช่นนี้

เข้ามากราบสวัสดีปีใหม่กับอาจารย์เลยนะครับ

..

ขอให้อาจารย์มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและการได้ให้สิ่งจรรโลงใจแก่...สังคมแห่งการเรียนรู้เช่นนี้


กราบสวัสดีปีใหม่ครับ

ด้วยความเคารพรักครับ