ความเห็น 2999091

กัลยาณมิตรผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน...

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ เห็นด้วยกับคุณหมอฯ...
ไม่ว่าดี หรือร้าย

ล้วนเป็นบทเรียนที่ทรงค่าต่อเรา เสมอ