ความเห็น 2999070

สอนลูกให้รู้จัก math operators

เขียนเมื่อ 

100 - 80 / 4 * 2 = ?
กรุณาแสดงวิธีทำเป็นขั้นตอนด้วยครับ ตั้งใจทำดี ๆ นะครับ อย่ารีบ

....เป็นโจทย์เลขเด็กน้อย......ชั้นประถม
หวังเพื่อนแนะแกะปม...........เงื่อนนี้
ตำราเร่งรีบระดม.................พลิกอ่าน
ตอบเท่าใดช่วยชี้................ชัดแจ้งแดงแจ๋

....เล็งแลคิดโจทย์นี้............จุ่งดี
คณิตแม่นแน่นภูมิมี..............หยิบใช้
คำตอบแน่ชัดคดี................บหลอก
เพียงหนึ่งค่าอย่าให้............พลาดเป้าบิดผัน

....ขั้นตอนวอนคิดค้น..........แสดงมา
ผลลัพท์ไป่ปรารถนา...........แค่ได้
"ลำดับ"เคล็ดนำพา.............สำเร็จ
แหละนี่คณิตจักให้..............แด่ผู้ฝึกฝน