ความเห็น 2999052

"คนธรรมดา" ... (O2 Inspire : วินัย พัดสอน)

เขียนเมื่อ 

ธรรมะ...
ธรรมดา

...

สูงสุด จริงแท้ คืสามัญ...
ใช่ไหมครับ