ความเห็น 2998981

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เขียนเมื่อ 

Long Live the King

....ประจงสรรประโยคอ้าง.........ด้วยใจ
กราบ ธ พระภูวไนย.................ปกหล้า
ขานขับพระเกียรติเกริกไกร.......ไปทั่ว
"ทรงพระเจริญ"ขวัญข้าฯ...........ตระหนักซึ้งซึ่งพระคุณ