ความเห็น 2998624

ทุกคนควรใช้เครื่องกระตุกหัวใจแบบ AED เป็นหรือไม่

เขียนเมื่อ 

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillators, AED)และหรือเครื่องช่วยชีวิตที่ประชาชนคนทั่วไปเข้าถึงได้ (Public Access Defibrillator - PAD) เป็นเครื่องปฐมพยาบาลที่ประชาชนใช้ได้ทั่วไปแต่ผู้ใช้ต้องได้รับการฝึกอบรมจากผู้สอน ศูนย์ฝึกอบรม ที่มีบัตรผู้สอนด้านนี้ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ