ความเห็น 2998544

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วย

พาไปลองดูตั้งแต่ปีแรก

ให้เขารู้จักเด็กๆในโรงเรียน

รู้การจัดกิจกรรม พอปี 4 ปี 5 ก็ชำนาญเลย

นิสิตผมกลุ่มนี้ฝึกแต่เริ่มปี 1 เทอมปลาย บางคนปี 2 ตอนนี้เป็นคุณครูแล้วครับ

https://www.gotoknow.org/posts/582455