ความเห็น 2998519

​หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (สัตวแพทยศาสตร์) : นาสีนวนกับสุขภาพโคเนื้อและภารกิจ ๔ In ๑

เขียนเมื่อ 

เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัยชุมชน ขอชื่นชมค่ะ