ความเห็น 2998343

กิจกรรมเล็ก ๆ ของเด็ก ๆ ที่....รักการอ่าน

เขียนเมื่อ 

หนังสือเล่มเล็กกระตุ้น เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนรักที่จะอ่านเป็นพื้นฐาน ของความใฝ่รู้ เป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมมาก ยิ่งได้ทำด้วยตัวเอง ที่เพิ่มคุณค่าแห่งความภาคภูมิใจ สร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน และได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนและตกแต่งภาพ จินตนาการภาพให้สอดคล้องกับเนื้อหา เพียงครูต้องมีเวลาให้กับนักเรียน ขอชื่นชมครูมะเดื่อ ผู้ถึงพร้อมด้วยวิณครู รัก และคิดถึง. .....ครูหยินคนเดิม14 ธ.ค. 57