ความเห็น 2998340

ความรู้มือสอง <๒๐> 1. คำว่า "บ๋อย" มาจากไหน? ; 2. "ใช้บ๋อย" (โทรศัพท์-บีแมน)

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ ผมนึกว่าเป็นภาษาจีนเหมือนกัน..พอต้องการเขียนเรื่อง จึงไปค้นมาครับ