ความเห็น 2998323

ความรู้มือสอง <๒๐> 1. คำว่า "บ๋อย" มาจากไหน? ; 2. "ใช้บ๋อย" (โทรศัพท์-บีแมน)

เขียนเมื่อ 

อา.... บ๋อย is a "boy" ออกเสียงสูงจริงด้วย... ตอนแรกผมนึกว่าคำนี้เป็นภาษาจีนเสียอีกนะครับ