ความเห็น 2997913

ฝากไว้อ่านประดับความรู้

เขียนเมื่อ 

เหนือฟ้ามีฟ้าใครกล้าเถียง แม้โลกเอียงฟ้ายังเปิดเพริศและใหม่

แม้เหนือฟ้ามีนภาครอบเรื่อยไป แต่ในใจมิมีเหนือเหลือเพียง "เรา"