ความเห็น 2997573

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ทุกภาพที่ได้สัมผัส ความเมตตากรุณาที่เปี่ยมล้น ทำให้ย้อนมองกลับที่เราว่า ทำอะไรเพื่อแผ่นดินเกิดหรือยัง