ความเห็น 2997448

Why do Thai people love their King? เหตุผล...ที่คนไทยรักในหลวง

เขียนเมื่อ 

ผมจะลองไปลงในบันทึกนะครับ