ความเห็น 2997308

ขอบคุณ...เส้นทางที่แสนขุรขะ...

เขียนเมื่อ 

เข้าใจเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวัน

ให้เข้ากับชีวิตนะครับ

ถ้าไม่ไกลเกินน่าปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับ