ความเห็น 2996809

"คุณค่าของความเป็นครู......อยู่ที่ความสุขทางใจ"

เขียนเมื่อ 

5555

งานแรกเมื่อปี2009ยังเป็นเด็กหัดคัดลายมือค่าอาจารย์

ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามพัฒนางานเขียน

ช่วงนี้ลาศึกษาต่อป.เอก ค่ะ

5555 งานแรกเมื่อปี2009ยังเป็นเด็กหัดคัดลายมือค่าอาจารย์ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามพัฒนางานเขียน ช่วงนี้ลาศึกษาต่อป.เอก ค่ะ