ความเห็น 2995940

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ยิ่งนิ่ง…ย่ิงชนะ…สติมา…ปัญญาเกิด ขอบคุณค่ะอาจารย์วัส