ความเห็น 2995581

ชะเอมป่า...อ้อยแสนสวน...

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับอาจารย์แผ่นดิน

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจนะครับ

-วาทกรรม"กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นพื้น" ยังใช้ได้ดีนะครับ

-ขอบคุณครับ