ความเห็น 2995576

ชะเอมป่า...อ้อยแสนสวน...

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับป้าใหญ่

-ผักแปลก ๆ แต่ก็มีประโยชน์มาก ๆครับ

-อร่อยตามวิถึชีวิตชนบทครับ

-ขอบคุณครับ