ความเห็น 2995287

โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 (ช่วงที 4 แล้ว ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557)

Surapong Chatpun
IP: xxx.47.98.119
เขียนเมื่อ 

Friday (November 14,2014), we go to Tambol Chalae where we have CSR activity. We have many activities related to health knowledge. We divide our activities into 5 groups. The first one is the knowledge about our body. The second is to know the correct method to brush teeth. The third one is to know the bad of snacks. The fourth is to know the values of nutrition. The last one is to exercise. In the overall, I think I enjoy the activities that we share to children. I also see how fun children have even it rains. People are also friendly. I learn how to handle unforecast event such as a closing speech.

As the view of group, we feel happy and do not tried. We do all of three important words: learn, share and care for this CSR activity. Lunch is very good especially Nam Prik and fried fish. Afternoon, we listen to the Chalae health story and forest conservation. We go to walkway that pass through the mangrove forest. We know more trees. In conclusion, we get success on giving the awareness to children on their health. We also learn from the community on their principles.