ความเห็น 2995196

(บันทึก)..นึกถึง..เมืองลับแล..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

...กิจใดๆ...สิ่งใดๆ...หากเรารับรู้...รับทราบ...พบเห็น...ต้องมีความรับผิดชอบ...สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด...ด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่คิดถึงถึงผลประโยชน์...ทำให้ดีที่สุด...และอย่าเสียใจกับการกระทำของเรา...ให้ถือเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่...เริ่มต้นใหม่...ทำสิ่งที่ดีๆใหม่ได้เสมอ....จนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปนะคะคุณยายธี...