ความเห็น 2995176

โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 (ช่วงที 4 แล้ว ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557)

nonglak suwalak
IP: xxx.7.249.17
เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม CSR ที่ชุมชน ชะแล้ วันที่ 14 พ.ย. 57

1. ธรรมนูญสุขภาพของชุมชน เป็นกิจกรรมที่น่ายกย่องและขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ

2. ชุมชน มีมรดกที่น่าสนใจ ซึ่งควรจะอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง

3. ได้รับความรู้เรื่องป่าชายเลนจากกวิทยากรผู้มากความสามารถ และได้รับอากาศบริสุทธิ์

4. ความสามัคคีของกลุ่มผู้เข้าอบรมโครงการ พัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 ซึ่งทุกคนร่วมมือกัน ทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี