ความเห็น 2995097

"คนธรรมดา" ... (O2 Inspire : วินัย พัดสอน)

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องครับ ท่านอาจารย์ ขจิต ฝอยทอง 555