ความเห็น 2994995

เทศกาลทะเลาะกัน ตอน “ เกรดเทอมต้นออกแล้วครับแม่”

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณความเห็น อ.จัน

ยอดเยี่ยมทั้งแง่มุมของพ่อแม่ ที่ต้องปรับตัวเรื่องการพูดกับลูกวัยรุ่น

และในแง่มุมของครูอาจารย์ที่ต้องเปิดโอกาสรับข้อมูลเพิ่มเติมจากวัยรุ่น และสร้างโอกาสให้การช่วยเหลือ