ความเห็น 2994925

(บันทึก)..นึกถึง..เมืองลับแล..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีเจ้าค่ะ..คุณ.ดร.พจนา...ยายธี..เขียนเล่า..ตอนจบ..มาให้อ่าน..แล้วนะเจ้าคะ...มีความเห็น..อย่างไร..รู้สึกอย่างไร..เขียนมาเล่าสู่กันอ่านนะเจ้าคะ...