ความเห็น 2994912

เทศกาลทะเลาะกัน ตอน “ เกรดเทอมต้นออกแล้วครับแม่”

เขียนเมื่อ 

ครูต้องรู้จักจังหวะเวลาที่ควรให้กำลังใจผู้เรียนที่มีปัญหานะคะ ไม่ใช่เอาแต่ลงโทษหรือไม่ให้กำลังใจใดๆ แก่ผู้เรียนเลย และที่สำคัญต้องติดตามและให้ผู้เรียนสะท้อนกลับอย่างสม่ำเสมอค่ะ