ความเห็น 2994869

โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 (ช่วงที 4 แล้ว ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557)

อัจฉรา จันทร์ช่วย
IP: xxx.55.100.85
เขียนเมื่อ 

สำหรับ How google work เป็นหนังสือที่สุดยอดมากค่ะ มีเรื่องราวมากมายที่น่าทึ่ง และน่าสนใจมากค่ะ มีประเด็นหลายอย่างที่สามารถนำมาปรับใช้กับคณะแพทย์ของเรา หากสามารถทำได้ คงจะดีมากๆๆ ส่วนช่วงบ่ายอ.วิชา ให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งทำให้รู้และเข้าใจได้มายิ่งขึ้น