ความเห็น 2994862

(บันทึก)..นึกถึง..เมืองลับแล..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

...เมืองลับแลอ่านแล้วรู้สึก...น่าสนใจ น่าติดตามค่ะ...คุณยายธีจะเดินเรื่องไปอย่างไร?...เคยฟังตอนเด็กๆ เมืองลับแลคนไม่รู้จักจะไม่เห็นทางเข้าเมือง เพราะทางเข้ามีต้นไม้ขึ้นปกคลุมเป็นป่าทึบ...