ความเห็น 2994821

การดูด้านข้างของพระสมเด็จวัดระฆัง

เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณท่าน อ. และคุณธรรศ ที่ช่วยชี้แนะ ตอนนี้กำลังฝึกตามที่ชี้แนะครับ