ความเห็น 2994814

(บันทึก)..นึกถึง..เมืองลับแล..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ตำนานเมืองลับแลนี่มีทั้งไทยทั้งเทศนะ

เด็กๆ ก็เคยฟังผู้ใหญ่เล่าเหมือนกันค่ะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าเป็นคน "ขี้ฮก"